Skip to main content

Botilbuddet Lounsgaard

Vi viser dig vejen til voksenlivet

Pædagogiske overvejelser

Arbejdet skal være meningsfyldt og foregå i et samspil mellem beboerne og medarbejdere. Det er vigtigt at hver enkel vælger/tildeles en opgave og forstår, hvorfor opgaven udføres og kender resultatet. Er det en større opgave kan det være nødvendigt at dele opgaven op i delprocesser for at den enkelte bedre kan overskue arbejdet.

Alle skal føle at de yder noget og arbejdet tilrettelægges, så der tages hensyn til den enkeltes interesser, evner og behov.

Beboerne skal så vidt muligt, have flere valgmuligheder, men samtidig være medansvarlig for, at den tildelte arbejdsopgave bliver udført. De skal lære at sige til og fra – og stå ved egen mening.

Arbejdet skal udføres så enhver kan føle stolthed ved resultatet.
Arbejdstiden er fastlagt, så beboerne lærer at møde til en bestemt tid. Der skal være forskel på arbejde og fritid.

Der skal være mulighed for praktisk undervisning under arbejdet, fx tælle, regne, dansk og naturfag, samt at styrke fysiske og motoriske færdigheder.

Det er vigtigt, at der er tid til dialog med hver enkelt. Problemer/oplevelser hobes ikke op, men kommer løbende frem. Vi skal lære at arbejde, lytte og observere samtidig.