Skip to main content

Botilbuddet Lounsgaard

Vi viser dig vejen til voksenlivet

Forældresamarbejde

Lounsgaardens personale samarbejder med forældre og pårørende til beboerne. De pårørende inviteres til at deltage i opfølgningsmøder, såfremt beboerne ønsker det. Forældre/pårørende er altid velkommen til at besøge deres pårørende, og vi forsøger at holde dem opdateret i form af en lukket gruppe.

Beboerne er kommet til et sted i deres liv, hvor der sker en naturlig løsrivelse fra forældre eller andre pårørende. De skal selv til at forme sig et liv og være bevidste om deres voksenrolle. De skal lære, at det er i orden at have sin egen mening om tingene. Det kan for nogle være meget overvældende, at de pludselig skal have en mening, og her forsøger vi at støtte og vejlede dem bedst muligt. Vi arbejder med at give beboerne nogle valgmuligheder og samtidig stå ved det valg de har taget. Vi forventer, at beboerne tager del i deres eget liv og derfor arbejder vi på at give dem gode muligheder for at blive så selvhjulpne som muligt.

Denne selvstændiggørelse inddrager også forældrene. Det er vigtigt at forældrene arbejder mod samme mål for at opnå de bedste udviklingsmuligheder. Det kan som forældre være svært at give slip, men vi forsøger at gøre dem bevidste om, at selvstændigheden er en vigtig del af beboernes udvikling, selvom de bor i et botilbud. Det er vores erfaring, at det kan tage tid og samtidig spiller tryghed en væsentlig rolle for at opnå de optimale udviklingsmuligheder.

Vi afholder forældrearrangementer, hvor vi inviterer alle forældre på besøg. Arrangementet holdes på forskellige måder - så som deltagelse i orienteringsløb, fremvisning af nogle af dagbeskæftigelsens daglige aktiviteter, spisning eller oplæg fra professionelle f.eks. psykolog. Dette er altid en hyggelig dag og beboerne glæder sig altid til den store dag.

Der er 1-2 forældrerepræsentanter i Fonden Lounsgaards bestyrelse, som består af 5 medlemmer.