Skip to main content

Botilbuddet Lounsgaard

Vi viser dig vejen til voksenlivet

Det sociale liv

Lounsgaarden vægter det sociale liv højt, da vi mener at alle har ret til og brug for at være en del af det sociale fællesskab. Vi lærer dem at begå sig i sociale sammenhænge med ligestillede, men også at være en del af lokalområdet og det øvrige samfund.

Vi ser det som en væsentlig pædagogisk opgave at bibeholde/udvikle deres sociale kompetencer. Dette gør vi ved at præsentere dem for forskellige sociale tilbud.

Vi er en del af Kultur der du´r udvalget, hvor vi i samarbejde med andre lignende institutioner laver forskellige arrangementer. Det kan f.eks være maskebal, banko, diskofest, hockeystævne, cykelløb og meget andet. Vores arrangement hedder Tour De Louns og vi plejer at være omkring 200 deltagere til orienteringsløb i området omkring os. Dagens sluttes af med fest i Hvalpsund hallen.

Vi prioriterer vores ture meget højt, det kan være: skitur, sommerferie, nytår, påskefrokost, julefrokost osv. Hvert år deltager vi også i Sølund festival med overnatning i telt.