Skip to main content

Botilbuddet Lounsgaard

Vi viser dig vejen til voksenlivet

Formål

Formålet med Lounsgaarden er, at de unge opnår livskvalitet og får mulighed for at udvikle egne ressourcer og sociale kompetencer i et dynamisk botilbud. Dette vil vi så vidt muligt opfylde på baggrund af følgende:

 • Kost & motion
  Ved at være medvirkende til, at de unge får/opretholder en sund livsstil. Så de får så god en helbredstilstand som muligt, og dermed mulighed for at deltage i de fysisk krævende aktiviteter som vi har på stedet. Dette vil vi gøre ved at vores dagligdag er præget af sund mad og sund livsstil, herunder sørge for daglig motion.

 • Selvstændige & voksne
  Ved at stille krav til de unge, og ved at styrke de unges svage sider, bevare de stærke og udvikle nye kompetencer. Dette er for at gøre dem så selvstændige og selvhjulpne som muligt. Derved øges deres muligheder for at tage ansvar for og få indflydelse på deres eget liv i forhold til deres rettigheder, muligheder og begrænsninger, samt for at gøre dem bevidste om deres voksenrolle.

 • Dagligdagen
  Ved at leve et liv så tæt på det normale, som muligt. Og ved at involvere de unge i hverdagen og lade dem varetage alle praktiske opgaver i det omfang det for den enkelte er muligt. Ved at lade de unge tage ansvar for deres hjem og forvente, at de frivilligt melder sig til de pligter, der er for at ”holde hus” samt ved at have en forventning om, at de unge hver dag passer deres arbejde i dagbeskæftigelsen.

 • Sociale kompetencer og empati
  Ved at være medvirkende til og støtte de unge i at udvikle deres sociale kompetencer, og støtte dem i, hvordan man begår sig i sociale sammenhænge. Det kan f.eks. være, når man er ude at spise på en restaurant eller hvordan man agerer for at være en god kammerat. Samt ved at lære de unge at udvise empati og se situationer fra andres side.

 • Individualisme
  Ved at være medvirkende til at de unge føler sig værdsatte og betydningsfulde. Ved at se de unge som individer og tage deres mening alvorligt og ved at tage hensyn til den enkelte og dennes interesser og behov. F.eks. ved at diskutere forslag og kritik fra de unge på personalemøder, endvidere holder de unge fælles møde hvor de har mulighed for at bringe emner op de har brug for at vende med os og de andre beboere.