På Lounsgaard arbejder vi på at gøre de unge bevidste om deres selvstændighed og voksenrolle i hverdagen. Dette gøres ved at skabe faste rammer og struktur for de unge således, at hverdagen bliver overskuelig og forudsigelig. Dog er der også plads til forandringer og pludselige indskydelser.

Humor er en vigtig del af Lounsgaard!