Skip to main content

Botilbuddet Lounsgaard

Vi viser dig vejen til voksenlivet

STU Forløb

Individuelle planer
Der skal laves en uddannelsesplan. Denne plan laves af en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU – i samarbejde med beboeren og dennes pårørende.
I samarbejde med beboeren udarbejder STU Lounsgaards personale en individuel undervisningsplan med afsæt i uddannelsesplanen. Link til STU-lov

Hvad kan vi tilbyde?

Undervisningen er delt i 3 hovedområder:
1. Almen dannelse
2. Specialisering
3. Praktiske aktiviteter, herunder praktik

1. Almen dannelse
I undervisningen på STU Lounsgaard skal beboerne erhverve viden, lære metoder, beherske nye handlemåder og opnå færdigheder, der gør den enkelte mere selvhjulpen.
Undervisningen foregår i tæt samarbejde med Lounsgaard.

I undervisningen af beboerne lægger vi vægt på følgende:

 • Et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud
 • En anerkendende og inddragende tilgang, hvor beboerne respekteres for det, de kan, og de bliver taget alvorligt.
 • Medinddragelse af beboerne i valg af undervisningens indhold og metoder.
 • Generelt et uddannelsestilbud, hvor beboerne er i centrum.

2. Specialisering
Her drejer det sig om udvikling af beboernes interesser og evner og særlige færdigheder, gerne med blik for beboernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Vi mener også, at vi har en forpligtelse til at vise den enkelte beboer nye og ukendte muligheder for indhold i voksentilværelsen. Derfor forsøger vi også - efter en grundig snak med beboeren - at motivere til at prøve nye grænser af og vælge undervisningsområder, der måske ikke i første omgang fangede beboernes interesse.
Vi arbejder i små grupper, hvor vi lægger vægt på social træning. Dette giver os muligheder for at drøfte forskellige emner. Dette er medvirkende til, at vi alle får skabt nogle gode sociale relationer til hinanden, da vi her er sammen om noget fælles tredje.

3. Praktiske aktiviteter - herunder praktik.
Se tidligere afsnit omkring eksempler på aktiviteter.
Pædagogiske overvejelser vedrørende den praktiske del af uddannelse.

 • Arbejdet skal være meningsfyldt og foregå i et samspil mellem beboerne og medarbejderne.
 • Det er vigtigt, at hver enkel vælger/tildeles en opgave og forstår, hvorfor opgaven udføres og kender resultatet. Er det en større opgave kan det være nødvendigt at dele opgaven op i delprocesser for, at den enkelte bedre kan overskue arbejdet.
 • Alle skal føle, at de yder noget og at der tages hensyn til den enkeltes interesser, evner og behov.
 • Beboerne skal så vidt muligt have flere valgmuligheder, men samtidig være medansvarlig for, at den tildelte opgave bliver udført. De skal lære at sige til og fra – og stå ved egen mening.
 • Opgaven skal udføres, så enhver kan føle stolthed ved resultatet.
 • Beboerne vil blive undervist i dansk og matematik i hverdagssituationer. Dette kan blandt andet foregå ved læsning af madopskrifter, brugsanvisninger, fodermængde eller fx at tælle et vist antal søm.
 • Vores aktiviteter i naturen er med til at styrke fysiske og motoriske færdigheder.
 • Det er vigtigt, at der er tid til dialog med hver enkelt.