Individuelle planer
Der skal laves en uddannelsesplan. Denne plan laves af en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU – i samarbejde med den unge og dennes pårørende.
I samarbejde med den unge udarbejder STU Lounsgaards personale en individuel undervisningsplan med afsæt i uddannelsesplanen. Link til STU-lov

Hvad kan vi tilbyde?

Undervisningen er delt i 3 hovedområder:
1. Almen dannelse
2. Specialisering
3. Praktiske aktiviteter, herunder praktik

1. Almen dannelse
I undervisningen på STU Lounsgaard skal de unge erhverve viden, lære metoder, beherske nye handlemåder og opnå færdigheder, der gør den enkelte mere selvhjulpen.
Undervisningen foregår i tæt samarbejde med Lounsgaard.

I undervisningen af de unge lægger vi vægt på følgende:

 • Et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud
 • En anerkendende og inddragende tilgang, hvor de unge respekteres for det, de kan, og de bliver taget alvorligt.
 • Medinddragelse af de unge i valg af undervisningens indhold og metoder.
 • Generelt et uddannelsestilbud, hvor de unge er i centrum.

2. Specialisering
Her drejer det sig om udvikling af den unges interesser og evner og særlige færdigheder, gerne med blik for den unges fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Vi mener også, at vi har en forpligtelse til at vise den enkelte unge nye og ukendte muligheder for indhold i voksentilværelsen. Derfor forsøger vi også - efter en grundig snak med den unge - at motivere til at prøve nye grænser af og vælge undervisningsområder, der måske ikke i første omgang fangede den unges interesse.
Vi arbejder i små grupper, hvor vi lægger vægt på social træning. Dette giver os muligheder for at drøfte forskellige emner. Dette er medvirkende til, at vi alle får skabt nogle gode sociale relationer til hinanden, da vi her er sammen om noget fælles tredje.

3. Praktiske aktiviteter - herunder praktik.
Se tidligere afsnit omkring eksempler på aktiviteter.
Pædagogiske overvejelser vedrørende den praktiske del af uddannelse.

 • Arbejdet skal være meningsfyldt og foregå i et samspil mellem den unge og medarbejderne.
 • Det er vigtigt, at hver enkel vælger/tildeles en opgave og forstår, hvorfor opgaven udføres og kender resultatet. Er det en større opgave kan det være nødvendigt at dele opgaven op i delprocesser for, at den enkelte bedre kan overskue arbejdet.
 • Alle skal føle, at de yder noget og at der tages hensyn til den enkeltes interesser, evner og behov.
 • De unge skal så vidt muligt have flere valgmuligheder, men samtidig være medansvarlig for, at den tildelte opgave bliver udført. De skal lære at sige til og fra – og stå ved egen mening.
 • Opgaven skal udføres, så enhver kan føle stolthed ved resultatet.
 • De unge vil blive undervist i dansk og matematik i hverdagssituationer. Dette kan blandt andet foregå ved læsning af madopskrifter, brugsanvisninger, fodermængde eller fx at tælle et vist antal søm.
 • Vores aktiviteter i naturen er med til at styrke fysiske og motoriske færdigheder.
 • Det er vigtigt, at der er tid til dialog med hver enkelt.