Skip to main content

Botilbuddet Lounsgaard

Vi viser dig vejen til voksenlivet

Pædagogiske overvejelser

Her på Lounsgaarden ønsker vi, at beboerne er en aktiv del af dagligdagen, da vi mener beboerne skal have et liv så tæt på det ”normale” som muligt. Derfor deltager beboerne i alle praktiske gøremål - ude som inde. Det være sig rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, græsslåning, pasning af dyrene og meget mere.
Beboerne er selv med i planlægningen af, hvem der varetager de forskellige opgaver og vi gør meget ud af, at adskille arbejde og fritid.

På Lounsgaarden bliver der stillet krav til beboerne. F.eks. forventer vi, at man holder orden på sit værelse, at man passer sit arbejde og gør sine daglige pligter, før man deltager i fritidsaktiviteter. Vi forventer også, at man overholder de aftaler, der er indgået, hvad enten det gælder beboerne imellem - eller beboerne og pædagoger imellem.

  • Vi arbejder ofte ud fra ”det fælles tredje”, hvor beboerne og pædagogerne er sammen om opgaverne. Herved udvikles relationer og forståelse for opgaven, der skal udføres. Gennem disse aktiviteter videreudvikler beboerne deres kompetencer samt tilegner sig nye.
  • Vores pædagogik bygger meget på, at beboerne skal handle for at forstå, dvs. at de er aktivt deltagende i de forskellige gøremål. Dette medfører, at beboerne får en større ansvarsfølelse for deres hjem og dermed får en fælles følelse og stolthed over stedet.
  • Vores pædagogik bygger også på relationer. Vi mener, at man har mulighed for at komme langt, hvis der er skabt gode relationer til hinanden.
  • Pædagogikken bygger også på anerkendelse, tillid og respekt. Beboerne skal gerne føle tillid til os, så de tør involvere os i deres liv og gøren. Ligeledes viser vi også beboerne tillid ved at give dem ansvar, der passer til deres individuelle udviklingsniveau.
  • Vi respekterer beboerne, som de er og ser dem som ligeværdige individer. Vi lytter også til og forsøger at opfylde beboernes ønsker omkring deres tilværelse, så vidt det er muligt.
  • Humor er en vigtig del af Lounsgården. Humor kan redde mange situationer i arbejdet med beboerne og bliver flittigt brugt af både beboerne og pædagogerne. Vi står heller ikke af vejen for en gang fis og ballade, såsom en pludselig vandkamp eller sneboldkamp.
  • På Lounsgaarden har vi vores egen uddannede seksualvejleder, som sammen med personale kan guide og vejlede beboerne.

På Lounsgaarden lægger vi stor vægt på sund kost og motion. Vi forsøger at lære beboerne mennesker vigtigheden af at leve sundt for at få et godt og langt liv. Derfor lægger vi vægt på at der til alle måltider er groft, grønt og variation. Vi forsøger også at begrænse sukkerindtaget og de ”gode sager” mest muligt samtidig med, at der selvfølgelig er forskel på hverdag og fest.

Her på Lounsgaarden er beboerne mennesker fysisk aktive på deres arbejde i dagbeskæftigelsen. Derudover opfordrer og motiverer vi beboerne til at benytte vores motionsrum, være med til f.eks. håndbold, svømning samt til gå- og cykelture mm.

En af vores styrker på Lounsgaarden ligger i den tætte dialog og vores fælles holdninger, vi har personalegrupperne imellem. Vi finder det utrolig vigtigt, at vi er enige om tingene og vores mål. Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring beboerne og de problematikker vi støder på, så vi tilsammen løfter i fællesskab. Et eksempel er, at hver morgen og eftermiddag, når beboerne møder på arbejde eller har fri, overlapper personalet fra bo- og dagtilbud. Her drøftes dagligt problemstillinger, erfaringer og gode råd. Det kunne være, at en eller flere af beboerne har haft eu udfordring eller en konflikt om eftermiddagen eller aftenen, som man skal være opmærksom på efterfølgende. Det er også her den gode historie/oplevelse med beboerne bliver fortalt. Samarbejdet er vigtigt i arbejdet med beboerne, da de netop har brug for faste rammer, som skaber tryghed for den enkelte.