Botilbuddet Lounsgaard er et botilbud til unge over 18 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Lounsgaard er et privat, midlertidig og længerevarende botilbud uden tidsbegrænsning med plads til 17 beboere. Dette betyder, at de unge kan bo her så længe, der sker udvikling og de trives i tilbuddet. Lounsgaard er et tilbud for unge, som har brug for et tilbud, hvor de kan udvikle egne ressourcer og sociale kompetencer.

Lounsgaard består af 4 huse: Lounsgaard, PavillonenHesselvej 23 & 25, som alle er kendetegnet ved, at det er hjemlige og personlige huse, som ikke bærer præg af at være en institution. På Lounsgaarden, Hesselvej og Pavillon er der mulighed for døgndækning. Vi har åbent året rundt og holder også en stor nytårsfest. Lounsgaard har egne busser og ellers går de offentlige transportmidler til Aalborg, Viborg, Hobro osv. fra nærområdet.

Vi er selvforsynende med mange ting og dyr er en af de daglige aktiviteter i Dagbeskæftigelsen. Dagbeskæftigelsen Lounsgaard er selvstændig enhed som ligger tæt på Botilbuddet. I Dagbeskæftigelsen arbejder de meget udendørs med dyrehold, skovbrug, havehold, renovering af vores bygninger og meget mere.

Vi er en selvejende institution som drives af Fonden Lounsgaard. Vi er godkendt af Socialtilsyn Nord efter serviceloven §107/§108. Nogle af vores pladser er fleksible, det betyder de kan benyttes til både §107 og § 108. 

Botilbuddet Lounsgaard har haft tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, rapport foreligger her Rapport Styrelsen for Patientsikkerhed

I tilknytning til Botilbuddet Lounsgaard ligger Dagbeskæftigelsen Lounsgaard. Den ligger i gåafstand og derved kan de unge selv tage på arbejde. Dagtilbuddet tilbyder dagbeskæftigelse efter § 104 samt STU forløb. Der er mulighed for at bo i vores botilbud eller man kan være bosiddende hjemme.

Vores arbejdsdag går med aktiviteter, som er meningsfyldte og går med at udvikle egne ressourcer, så de unge er bedre rustet til hverdagen. Det at vi har et tæt samarbejde mellem, bodelen og arbejdsdelen, giver os gode muligheder for at lave en hverdag der tilgodeser den enkeltes behov.