På Lounsgaarden, i Pavillonen, 2c og på Hesselvej er der ansat 11 pædagoger, 1 souschef og 1 leder.
Vi har en uddannet personalegruppe, som hele tiden bestræber sig på at være med til at skabe udvikling for den enkelte unge. Vi har en personalegruppe med flere års erfaring indenfor målgruppen. Derfor bestræber vi os på at værdsætte den enkelte og opnå de bedste betingelser for at skabe et positivt og indholdsrigt liv for de unge. Vi har fokus på den enkeltes behov og samtidig er vi meget bevidste omkring de krav og målsætninger, vi har til og for den enkelte. De skal udarbejdes i samarbejde med de unge og være realistiske. Vi holder fælles personalemøde hver 14. dag for at skabe en fælles forståelse omkring de unge.

  • På mødet: - indgår vi fælles aftaler, så vi alle arbejder mod samme mål.
  • tager vi emner op de unge har foreslået.
  • er vi loyale overfor fælles beslutninger.
  • bidrager vi alle til en positiv dialog.

Vi afholder kursus hvert år for at dygtiggøre os i form af kursusdage, hvor vi alle deltager. På den måde får alle en fælles viden, som er nemmere at arbejde videre med i fællesskab. På denne måde skaber vi en fælles forståelse og de fælles mål dannes. Vi har også afholdt temadag sammen med de unge, hvis vi har et emne, som er relevant at få uddybet - både blandt personale og de unge. Det har f.eks. været emner som seksualvejledning og miljøbevidsthed.

Personalet på Lounsgaard har udarbejdet omsorgsplan i forhold til ulykke, alvorlig sygdom eller dødsfald. Personalet har gennemført førsteshjælpskursus. Endvidere har vi også en beredskabsplan i forhold til vold og overgreb.   

Der afholdes handlemøder med den enkelte unge og sagsbehandler. Her udfører vi en pædagogisk handleplan med udgangspunkt i udvikling/mål og behov for støtte.  

Vi har et samarbejde med sygeplejerske Hanne Juhl Pedersen omkring medicinhåndtering osv. Alle medarbejdere er introduceret i medicinhåndteringen, langt de fleste har medicinhåndteringskursus.