8.00-9.00
De unge møder på arbejde med madpakker og den rette påklædning.
Morgenmøde, hvor dagens aktiviteter bliver drøftet og planlagt.

9.00-10.30
Aktivitet

10.30-11.00
Formiddagspause

11.00-12.30
Aktivitet

12.30-13.00
Frokost

13.00-14.30
Aktivitet

14.30-14.45
Dagens indhold drøftes. Pause med kaffe/frugt.

 

Ved morgenmøde og i pauserne drøftes hvad de unge har oplevet, set/hørt eller læst i nyheder og aviser. Det er også her, vi taler om oplevelser/udfordringer, og hvad der ellers rører sig hos de unge.

Vi har en fast struktur, som vi følger hver dag. Aktiviteterne tilrettelægges fra dag til dag, afhængig af vejr og årstid.

Nedenstående er et udpluk af de aktiviteter, vi laver i hverdagen:

 • Pleje af grønne udenoms arealer
 • Bygningsvedligehold - udvendig/indvendig
 • Værksted
 • Affald sortering - miljøbevidsthed
 • Vedligeholdelse af biler
 • Materialeforståelse
 • Brug af haveredskaber og håndværktøj
 • Dyr
 • Have (dyrkning af frugt og grønt til salg og eget forbrug)
 • Brændekløvning
 • Skovarbejde
 • Madlavning (fx bålmad, marmelade og saft)
 • Indkøb til aktiviteter
 • Rengøring (eget værelse og fællesområde)
 • Svømning og idræt hver uge
 • Kreative produktioner (fx fuglekasser)
 • Vedligeholdelse af møbler og inventar
 • Sejlads

Vi er åbne for nye tiltag som f.eks. ridning og musik, hvis der er ønsker om det.
Vi giver de unge mulighed for at prøve sig selv af i forhold til: Hvad det vil sige at have en arbejdsdag.
De unge mødes med krav og forventninger ud fra, hvilket funktionsniveau den enkelte har.